„Dizajn u źródeł – Drewno"

Projekt jest efektem warsztatów "Dizajn u źródeł - Drewno" organizowanych przez Zamek Cieszyn. Ich celem była interpretacja trówły - skrzyni posagowej, przeanalizowanie jej funkcji i formy. Podczas warsztatów duży nacisk był położony na etap wykonawczy. Ważne było zapoznanie się z rzemieślnikiem, twórcą ludowym, zaczerpnięcie z jego doświadczenia w obróbce drewna.

Skupiliśmy się na łączeniach stolarskich i przenieśliśmy je do projektowanego obiektu. Jednocześnie chcieliśmy znaleźć taki obiekt, który przenosiłby ideę "skrzyni" w nieoczywisty sposób. Nasz wybór padł na taboret ze schowkiem – powszechny, oczywisty, codzienny obiekt; każdy wie jak wygląda i jak się go używa. Zawarliśmy w nim nasze spostrzeżenia i pomysły z przebytych warsztatów.

Design at the source – Wood
The project was an outcome of the workshop called „Design at the source – Wood” organised by Zamek Cieszyn. Its aim was to reinterpret dowry chest in which the brides used to keep their private belongings in new household. The participants of the workshop had to analyze chest’s function and form and redesign it. The essential aspect of the workshop was to learn from the craftsman – local builder who is experienced in wood processing.

We were inspired by the construction of the chest and the traditional wood joints and we decided to use them in our project. Wanting to find an object which will show the idea in an unobvious way, we chose a stool with a cubby – common, every-day piece of furniture. Everyone knows how it looks and how to use it. The idea of a common furniture with an alternative way to use it concludes all the workshop brainstorming and observations.

2015

Hide Content