Dobry Wzór 2020

Instytut Wzornictwa Przemysłowego 

Wystawa prezentuje 114 laureatów konkursu w kategoriach takich jak najlepszy design w domu, biurze, sferze publicznej, grafice użytkowej, usługach, nowych materiałach i nowych technologiach. Przy tak dużej ilości produktów bardzo ważny był czytelny podział przestrzeni i płynne przechodzenie między strefami. 

Zarówno w katalogu jak i w przestrzeni ekspozycji postawiliśmy na szczerość i naturalność użytych materiałów. Głównym budulcem ekspozycji jest surowa płyta MDF – nadająca się do ponownego użycia i przetworzenia. Dużą wagę w projekcie odgrywa detal nadający jej jakościowy charakter: zaokrąglone narożniki, sfazowane krawędzie płyt. Katalog został wydrukowany na naturalnym niepowlekanym papierze. Aspekt ekologiczny był dla nas kluczowy przy tej realizacji.

Identyfikacja graficzna we współpracy z Lotne Studio.

The Good Design 2020 
Institute of Industrial Design

The exhibition is showcasing 114 winners of the competition in categories like design for home, working environment, public space, graphics design and packaging, services, new technologies, new materials. Showing so many products we had to focus on clear division of space and smooth transition between zones.

Both in the catalogue and in the exhibition space we focused on using natural materials. The main building material of the exhibition is raw MDF board - suitable for reuse and processing. It’s character is upgraded by the details like rounded corners and chamfered edges of the panels. The catalogue was printed on natural uncoated paper. The ecological aspect was crucial for us in this project.

Graphic identity designed in cooperation with Lotne Studio.

2020
Hide Content