1000 pamiątek

Muzeum Powstania Warszawskiego

Wystawa "1000 pamiątek" prezentuje najcenniejsze dary zgromadzone przez Muzeum Powstania Warszawskiego w przeciągu 13 lat. Spośród ponad 100 tys. eksponatów, którymi dysponuje Muzeum zostało wybrane 1000 najciekawszych pamiątek.

W zakres projektu i realizacji wchodziły gabloty, zabudowa scenograficzna oraz identyfikacja wizualna wraz z materiałami promocyjnymi. Przy opracowywaniu koncepcji odnieśliśmy się do osiowego charakteru przestrzeni wystawienniczej, co znalazło swoje odbicie w projektowanych gablotach i układzie eksponatów. Głównymi środkami wyrazu są biel i światło. To one budują atmosferę ekspozycji, kontrastując z muzealnym półmrokiem, wydobywają ją spośród wystawy stałej. Prezentując eksponaty na czystym, laboratoryjnym tle chcieliśmy uwypuklić ich historię oraz bagaż wspomnień w nich zawarty.

1000 souvenirs
The Warsaw Rising Museum

'1000 souvenirs' collection shows the most precious exhibits gathered by Warsaw Rising Museum over the last 10 years. Souvenirs presented were chosen from amongst 100 000 objects included in the collection.

Studio Robot designed and built display cases, scenography, visual identification and promotional materials. The design is orbiting around axial space of the exhibition, which is also reflected in all the display cases and objects arrangement. White color and light are the primary mediums of the project- they build the ambience of the collection by contrasting it with the dimness of the contemporary exhibition. Displaying all the souvenirs over the simple and clean background, crystalizes their history and evokes memories.

2017

Hide Content