Work


O naszej pracy
W projektowaniu ważne są dla nas proste i praktyczne rozwiązania. Staramy się tworzyć formy ponadczasowe, o jasnym, określonym charakterze. Każdą pracę nad projektem zaczynamy od dogłębnej analizy zadanego tematu i szkiców. Ostateczna forma jest wynikiem rozmów, długotrwałych poszukiwań i tworzenia kolejnych prototypów. Cenimy sobie możliwości pracy z materiałem i uczestniczenia w całym procesie realizacji. Poza zamiłowaniem do prostoty i praktyczności, istotna jest dla nich innowacja – do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, nie powielając  gotowych scenariuszy. Takie podejście pozwala na wykorzystywanie nowych materiałów czy rozwiązań i często wprowadzają do projektu zupełnie nową jakość. Do projektów podchodzimy całościowo – interesuje nas nie tylko produkcja i wdrożenie ale także to jak finalny produkt wpływa na otoczenie i oddziałuje na użytkownika.

About our work
While designing we always search for simple and practical solutions. We try to create forms that are timeless and have certain character. Each time when we begin to work on a project, we start from far-reaching analysis of the problem and sketching. Final form is a result of conversations, long-lasting research and many prototypes. We value working with the material and participating in the execution process. Besides the simplicity and practicality, innovation is crucial for us – we treat each project individually, not duplicating ready-made scenarios. This attitude enables us to use new materials and solutions and often rewards us with something completely new. We see the bigger picture of our designs, not only its production and implementation, but also how the final product influences the surrounding and the user.