Contact

m: studio@studiorobot.pl

Karolina Chyziak: +48 604-138-696
Krzysztof Czajka: 
+48 511-805-440
Łukasz Wysoczyński: 
+48 694-187-558

Studio Robot
ul. Szczekocińska 4a/8
02-605 Warszawa