Designing Polska – Design in Poland

Instytut Adama Mickiewicza

Designing Polska – Design in Poland to wystawa zbiorowa prezentująca dokonania najlepszych polskich grafików i ilustratorów podczas London Design Festival 2014. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy aranżację wystawy wraz z modułowym systemem ekspozycyjnym i obiektami towarzyszącymi. Zaproponowaliśmy lekki, ramowy system, pozwalający na swobodne komponowanie obiektów w przestrzeni. Chcieliśmy by system nie zdominował całości i pozwolił na jak najlepsze wyeksponowanie prezentowanych artystów i ich prac. Całość składa się z dziesięciu dwustronnych modułów. Wszystkie elementy są demontowalne, dzięki czemu stają się łatwe w transporcie i magazynowaniu.

Designing Polska – Design in Poland
Adam Mickiewicz Institute

Designing Polska - Design in Poland is a collective exhibition which was a part of London Design Festival 2014, presenting achievements of the best polish graphic designers and illustrators. We have designed and builit the decor of the exhibition as well as the tailored display system and surrounding objects. We created a light system based on frames which enables free composition of the objects in space. We wanted the system to be unobtursive and to expose artists and their artworks in the best way. The whole system consists of ten double-sided modules. All the elements are detachable, which faciliates transport and storage.

2014

Hide Content