Dobry Wzór 2022

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Wystawa prezentuje laureatów konkursu Dobry Wzór oraz ich produkty i usługi oferowane na polskim rynku. 

Przedmiotem projektu poza aranżacją przestrzeni sali wystawowej było też opracowanie od podstaw nowego systemu wystawienniczego oraz identyfikacja graficzna wydarzenia. Po naszej stronie było także zaprojektowanie nowej statuetki konkursu Dobry Wzór. Jej modułowość pozwala na nieograniczone możliwości konfiguracyjne dzięki czemu każda statuetka jest jednostkowa.

Identyfikacja graficzna wydarzenia oraz katalog we współpracy z Lotne Studio.

The Good Design 2022
Institute of Industrial Design

The exhibition showcases the winners of The Good Design competition - best products and services offered on the Polish market. The challenge of this project, apart from space arrangement, was to create a brand new exhibition system and visual identity for the event. We also designed the new Good Design award statuette. Its modularity allows for infinite configuration options, so that each statue is unique. 

Visual identity for the event and the catalogue was created in cooperation with Lotne Studio.

2022

Hide Content