Co mi w duszy gra. Chopinowi Duda Gracz.

Muzeum Fryderyka Chopina

Wystawa 34 akwarel autorstwa Jerzego Dudy Gracza w Domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Prace są częścią cyklu „Chopinowi” na który składa się 313 obrazów odpowiadających wszystkim utworom kompozytora.

Opracowując koncepcję wystawy zależało nam na ukazaniu ulotności obecnej w pracach Dudy Gracza i muzyce Chopina. Zdecydowaliśmy że głównym środkiem wyrazu przy prezentowanych akwarelach będzie nadająca ekspozycji lekkości tkanina. Nieoczywisty, trudny do zdefiniowania kolor tła wydobywa prezentowane prace z przestrzeni pawilonu. Obrazy zdają się być zawieszone w przestrzeni, a wybrzmiewająca w tle muzyka Fryderyka Chopina dopełnia całości.

What plays in my heart. Duda Gracz for Chopin.
The Fryderyk Chopin Museum

Exhibition presenting 34 watercolour paintings by Jerzy Duda Gracz at The Birthplace of Fryderyk Chopin in Żelazowa Wola. The works inspired by Chopin’s music are a part of the bigger series entitled “To Chopin” - 313 paintings corresponding with all of composer’s pieces.

While working on this concept, we wanted to capture the ephemeral character of Duda Gracz’s paintings and Chopin’s music. We decided that the main element of the exhibition will be light fabric. A hard to define colour of the background is accentuating paintings in the pavilion space. The art works seem to be hung in the air as Fryderyk Chopin’s music playing in the background is completing the whole.

2020

Hide Content