Goliath

Muzeum Powstania Warszawskiego

Projekt i realizacja ekspozycji samobieżnej miny Goliat w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to część wystawy stałej poświęcona niemieckim okupantom w Warszawie. 

Ekspozycja poza naturalnej wielkości oryginalnym Goliatem wzbogacona jest również o panel sterujący, nagrania wideo świadków tamtych dni, projekcję niemieckiego filmu instruktażowego ukazującego destrukcyjną siłę Goliata, oraz dokumentację fotograficzną. Całości dopełnia dźwięk silnika miny, który zwiedzający może aktywować sam. Aranżacja skupia się na prezentowanym nosicielu ładunków wybuchowych Goliat a urzyte środki wyrazu – stal cortenowska, szkło zbrojone, światło i dźwięk – podkreślają złowieszczy charakter tego niepozornego obiektu.


Goliath
The Warsaw Rising Museum

Design and implementation of the "Goliath" self-propelled mine exhibition at the Warsaw Rising Museum, being a part of the permanent exhibition dedicated to the German occupiers in Warsaw.

In addition to the original Goliath, the exhibition is also enhanced by a control panel, video recordings of witnesses’ testimonies, a projection of a German instructional film showing the destructive power of the Goliath and photographic documentation. The entire experience is complimented by the sound of the mine engine, an interactive display with which visitors can engage. The arrangement focuses on the Goliath explosive carrier. The dynamic display and the materials used are a representation of the engineering ingenuity and durability of construction. Corten steel, reinforced glass as well as light and sound effects emphasize the sinister nature of this inconspicuous object.

2019

Hide Content