Hello Helka

Muzeum Powstania Warszawskiego

Wystawa dla Muzeum Powstania Warszawskiego prezentuje unikatowe papierowe laleczki stworzone podczas okupacji przez artystkę Janinę Giedroyć-Wawrzynowicz dla swojej córeczki Róży. Wystawa pozwala spojrzeć na wykreowany świat dawnej Warszawy oczami 17-letniej Helki Malinowskiej i jej przyjaciół. Środkami wyrazu jest papier i kolory prezentowanych laleczek. Minimalne monochromatyczne wnętrza kamienic tworzą tło dla wykreowanych historii.

Kamienice, wnętrza mieszkań, dawne kawiarnie i sklepiki dla laleczek opracowała z papieru współczesna polska artystka - Kasia Kmita.

Ekspozycja wzbogacona jest o materiały archiwalne poświęcone Janinie Giedroyć-Wawrzynowicz.

Hello Helka
The Warsaw Rising Museum

The exhibition in The Warsaw Rising Museum showcases the unique paper dolls created during occupation by an artist Janina Giedroyć-Wawrzynowicz for her daughter Róża. The exhibit allows us to see the imaginary world of old Warsaw through the eyes of 17-year-old doll named Helka Malinowska and her friends. The only means of expression are paper and colour. Minimalistic, monochromatic interiors of tenement houses become the background for creative narratives. 

The scenery of old apartment buildings, flat interiors, cafes and stores for the dolls was created by a contemporary Polish artist - Kasia Kmita. 

The exhibition is enriched by archive materials about Janina Giedroyć-Wawrzynowicz.

2021

Hide Content