Polskie ludowe instrumenty muzyczne

Instytut Muzyki i Tańca

Projekt strony internetowej zrealizowany dla Instytut Muzyki i Tańca w Roku Oskara Kolberga (2014), w 200. rocznicę urodzin wybitnego polskiego folklorysty i etnografa. Baza prezentuje niemal 250 polskich ludowych instrumentów muzycznych z terenu całego kraju.

www.instrumenty.edu.pl

Polish folk musical instruments
Institute of Music and Dance

The project was designed for the Institute of Music and Dance in 2014 marking the Oskar Kolberg Year that celebrated the bicentenary of the prominent Polish folklorist and ethnographer. The database contains nearly 250 Polish folk instruments from across the country.

www.instrumenty.edu.pl

2015

Hide Content