Muzeum Azji i Pacyfiku

Odkryte / Zakryte. Mężczyzna i kobieta w tradycyjnych społecznościach muzułmańskich

Wystawa w Muzeum Azji i Pacyfiku prezentuje kobiece i męskie role społeczne w świecie muzułmańskim. Podział na świat męski i kobiecy stał się dla nas punktem wyjścia przy procesie projektowym. Układ przestrzenny oparliśmy na planie dwóch okręgów. Rytm strefy męskiej, zewnętrznej, jest dynamiczny, popycha widza do przodu, z kolei po wejściu do strefy kobiecej zwalniamy. Jej otwarty układ pozwala na spokojniejsze zapoznanie się z eksponatami.

Motywem przewodnim jest tkanina - dzieli przestrzeń, prowadzi widza, tworzy tło. Tkanina jest wspólnym mianownikiem dla obu światów, jest silnie obecna w różnych aspektach życia codziennego zarówno mężczyzn jak i kobiet. Oddziela obie strefy od siebie, ale jej przezierność sprawia, że widz może podejrzeć co kryje się dalej.

Asia and Pacific Museum
Covered / Uncovered. Man and Woman in Traditional Muslim Societies

The exhibition in the Asia and Pacific Museum presents female and male roles in the muslim world. This division between men and women world became the main theme in the design process. The exhibition space is based on two circles. The external rim - symbolizing men’s world - has dynamic rhythm that invites the visitor to explore the exhibition further. When he enters the feminine part of the exhibition, he slows down. The open layout enables to attract more attention to exhibition objects.

The main theme here is the fabric - it divides the space, leads the visitor and creates backgrounds. Fabric is the common part for both feminine and masculine worlds. It is a vital part of the women’s and men’s everyday life. It divides two areas, but its transparency enables to discover what is behind it.

2017

Hide Content