Muzeum Narodowe w Warszawie

Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza

Projekt wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie prezentuje wyjątkową na skalę europejską prywatną kolekcję Jerzego Leskowicza najsłynniejszych prac wybitnych japońskich artystów ukiyo-e – Kitagawy Utamaro, Tōshūsaia Sharaku i Utamaro Hiroshige. Ponad trzysta prac tworzy barwną panoramę życia dawnej Japonii u schyłku osiemnastego i pierwszej połowy dziewiętnastego wieku.

Założeniem jakie przyjęliśmy było pokazanie kolekcji drzeworytów w otoczeniu nawiązującym do japońskiego wnętrza. Motywem przewodnim stały się podziały poszczególnych sal nawiązujące do parawanów shoji. Zwiedzający wystawę może odbyć podróż po dziewiętnastowiecznej Japonii, przemierzając sale od starej stolicy Edo przez dwa główne szlaki komunikacyjne, Tōkaidō (droga nadmorska) i Kiso Kaidō (droga górska), do nowej stolicy Kioto.

Współpraca: 4deco+innermode

National Museum in Warsaw
Journey to Edo. Japanese ukiyo-e prints from the collection of Jerzy Leskowicz

Project of the exhibition in the National Museum in Warsaw that presents unique in Europe private collection of Jerzy Leskowicz. The collection includes the most famous works of the outstanding Japanese artists practicing ukiyo-e – Kitagawa Utamaro, Tōshūsai Sharaku and Utamaro Hiroshige. Over 300 of artworks represent lively spectrum of life in Japan in the XVIII and first half of XIX century.

The exhibition is staged in the space stylized for Japanese interiors. Main theme of the exhibition are space separators designed similarly to japansese shoji screens. Visitor can take a journey to XIX century Japan, travelling from the ancient capital Edo, through two main routes Tōkaidō (by the sea) and Kiso Kaidō (trail through mountains) to get to the new capital of Kioto.

In cooperation with 4deco+innermode

2017

Hide Content