Niepodległość uskrzydla!

Muzeum Piłsudskiego 

W ramach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zrealizowało warsztaty w dziesięciu szkołach podstawowych z województwa mazowieckiego. Uczniowie poznawali historię depeszy notyfikującej powstania państwa polskiego, oraz mogli opowiedzieć o przyszłości Polski z wykorzystaniem tworzonej przez siebie instalacji.

Punktem wyjścia dla systemu był alfabet Morse’a, którym została nadana depesza. Stworzony przez nas wzór stał się tłem dla treści przybliżających historię odzyskania niepodległości oraz idee samych warsztatów. System został pomyślany jako modułowy, trwały, prosty w magazynowaniu i w transporcie. Całość jest demontowalna, pozwala na wielokrotne użycie i dowolne aranżowanie przestrzeni.

Identyfikacja graficzna we współpracy z Lotne Studio.

Niepodległość uskrzydla!
Muzeum Piłsudskiego

The Piłsudski Museum in Sulejówek celebrated the 100th anniversary of Poland regaining independence by organising workshops for schoolchildren in the Masovian district. The kids learned about Józef Piłsudski’s note of the creation of an independent Polish State and had a chance to talk about the future of Poland with a self-made installation art. 

The system we created was inspired by the Morse code, in which the note was sent. It was a based on a pattern, which became a leitmotif both for the history of Polish independence and the workshops. Thanks to its modular structure it was solid, simple to transport and easily stored. It can be reassembled and used in various spaces. 

Graphic identity designed in cooperation with Lotne Studio.

2019
Hide Content