Rozproszenie

Muzeum Emigracji w Gdyni

Wystawa czasowa przygotowana dla Muzeum Emigracji w Gdyni w 50. rocznicę wydarzeń marcowych ukazuje losy Polaków żydowskiego pochodzenia zmuszonych do opuszczenia kraju w marcu 1968 roku. Zwiedzający przeczytają spisywane na gorąco doniesienia Radia Wolna Europa, zobaczą tajne dokumenty partyjne, odtworzą atmosferę wydarzeń z wypowiedzi ich uczestników.

Opracowaliśmy projekt ekspozycji razem z produkcją i realizacją wszystkich elementów oraz projekt identyfikacji graficznej. Chcieliśmy uchwycić ducha tamtego czasu, nawiązać do estetyki PRL. Znalazło to odbicie w zaprojektowanych przez nas ekspozytorach oraz w szacie graficznej. Linearna konstrukcja wykonana z metalowych rurek nadaje wystawie lekkości. Rozciągnięta na niej tkanina jest nośnikiem treści i prowadzi widza przez monumentalny korytarz Dworca Morskiego w Gdyni.

Opracowanie graficzne we współpracy z Alicją Brodą.

ROZPROSZENIE. March '68 Emigration
Emigration Museum in Gdynia

Temporary exhibition for Emigration Museum Gdynia for the 50th anniversary of the March events. The exhibition shows fates of Polish Jews forced to leave the country in March 1968. Visitors will have the opportunity to read live reports of Radio Free Europe, see top secret party documents and feel the atmosphere of events from the statements of its participants.

Our studio was responsible for the design, production and realisation of the exposition as well as for its visual identity. We wanted to bring the spirit of that time and refer to the aesthetics of Polish communism in the design of the exposition stands and graphics. Linear construction made of metal pipes brings lightness to the exhibition. The fabric that is strung on the construction contains all the texts and leads the visitor through the monumental corridor of Sea Station in Gdynia.

Graphic design in cooperation with Alicja Broda

2018

Hide Content