Sanniki, Pruszakowie, Chopin

Projekt ekspozycji w pałacu w Sannikach. Wystawa jest podzielona na cztery części tematyczne: historia Sannik, rodzina Pruszaków, pobyt Chopina w Sannikach oraz folklor muzyczny regionu. Na potrzeby wystawy zostały zaprojektowane plansze oraz system ekspozycyjny wraz z gablotami. Jego konstrukcja i kolorystyka odnosi się do oryginalnych detali wykończenia wnętrz pałacu.

Sanniki, the Pruszaks, Chopin
Project of exposition for Sanniki Palace. The exhibition was divided into for four thematic parts: the history of Sanniki, Pruszak family, Chopin’s visit in sanniki and folk music of the region. The designed exhibition consisted of the boards and dedicated exposition system. Its construction and coloristics is connote with original architectural details of the interiors.

2013

Hide Content