Strajk

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 

Koncepcja wystawy jest inspirowana historyczną prezentacją prac niemieckiej artystki Käte Kollwitz, która miała miejsce w Galerii Zachęta w 1951 roku. Tematyka prac jest antywojenna, ale zahacza też m.in. o takie obszary jak walka o równouprawnienie i prawa mniejszości, relacje władzy, czy narastający obecnie nacjonalizm, faszyzm i antysemityzm. Założeniem projektu było stworzenie kameralnej, wyciszonej przestrzeni, tak by nie zakłócać dialogu prezentowanych prac z widzem. Ciężar tematyki, przełamujemy lekkością środków wyrazu i światła. Projektując ekspozycję chcieliśmy odnieść się do historycznej wystawy z 1951 roku, co można zaobserwować w sposobie przedstawienia prac Käte Kollwitz. 

Identyfikacja graficzna we współpracy z Lotne Studio. Wystawa powstała w ramach obchodów Roku Antyfasztystowskiego

Strike
Zachęta – National Gallery of Art

The design of the exhibition is inspired by the historical show of works by German artist Käte Kollwitz, which happened in the Zachęta National Gallery of Art in 1951. Kollwitz’s art refer to various aspects anti-war ideology, such as minority rights, equality, nationalism, fascism or antisemitism. Our goal was to create a cozy and quiet place for the best contemplation. Serious topics are contrasted with the exhibition’s solutions: light and simple design. We also tried to refer to the 1951’s event in the manner how the works are displayed. 

Graphic identity designed in cooperation with Lotne Studio. The exhibition was a part of Anti-Fascist Year’s programme.

2019
Hide Content