Wirtuoz

Muzeum Fryderyka Chopina

Ekspozycja jest refleksją nad zjawiskiem XIX-wiecznej wirtuozerii fortepianowej w kontekście cielesności, duchowości i spektakularności. Kluczową rolę odgrywają tutaj Fryderyk Chopin i Ferenc Liszt. Zaprezentowane zostały między innymi rękopisy muzyczne Fryderyka Chopina, pochodząca ze zbiorów polskich i francuskich, bogata ikonografia przedstawiająca największych wirtuozów fortepianu I połowy XIX wieku, metody i szkoły gry oraz przyrządy z epoki służące do ćwiczeń dłoni.

Głównym wyzwaniem było wprowadzenie motywu spajającego odrębne przestrzenie muzeum. Tym motywem stał się głęboki mocny kolor, który dzięki swej intensywności doskonale wydobywał prezentowane treści. Na projekt składała się identyfikacja graficzna, aranżacja w przestrzeni oraz zabudowa wnętrza, dedykowane ekspozytory, kilkudziesięciostronicowa broszura. Część wystawy prezentowana była w Filharmonii Narodowej.

Projekt wystawy towarzyszącej, zorganizowanej w ramach XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

The Virtuoso
The Fryderyk Chopin Museum

The purpose of the exhibition was  to present  19th century piano virtuosity, its physicality, spirituality and glamor. The exhibition focused mainly on Fryderyk Chopin and Ferenc List who, with their genius, changed the face of virtuosity. The exposition consisted of Chopin’s manuscripts, hand-exercising instruments from the epoch and iconography showing virtuoso pianists of 19th century and the methods of playing.

The biggest challenge was to find a motive connecting two distinct halls of the museum – the temporary exhibition and the permament exhibition. Deep blue colour became this motive. Thanks for its intensity, presented objects were emerged and the visitor was led by it through the exhibition. The project consisted of visual identification, space arrangement, expositors and a broshure. Part of the exhibition was presented at Warsaw Philharmonic.

Project of the exhibition organised during The 17th International Fryderyk Chopin Piano Competition.

2015

Hide Content