Wirtuoz – Filharmonia Narodowa

Muzeum Fryderyka Chopina

Część wystawy „Wirtuoz" otwartej dla zwiedzających w czasie trwania XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Ekspozycja prezentowana była w Sali Balowej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

The Virtuoso
The Fryderyk Chopin Museum

Part of the exhibition "Virtuoso” opened for the visitors during The 17th International Fryderyk Chopin Piano Competition. Exposition was presented in the Ballroom of Warsaw Philharmonic.

2015

Hide Content